logo logo

Copper Mines Datblygu

Copper ore mwyngloddiau y gogarth great orme mines mae ein treftadaeth yn rhan o brosiect twristiaeth treftadaeth cadw, a ariennir yn rhannol gan gronfa datblygu rhanbarthol ewrop drwy lywodraeth cymru, gan gynnwys rhagor o gefnogaeth drwy.

What Can I Do For You?